Bel ons direct: 0570-503800

Mechanisatie

Mechanisatie

Tuin & Park

Tuin-en-park

Groen

Groen

Grond

Grond

Infra

Infra

Loonwerk

Loonwerk

donderdag, 01 december 2011 20:26

Poelen uitbaggeren

In opdracht van Stichting IJssellandschap zijn we momenteel bezig met het uitbaggeren van diverse poelen. Zoals bij veel elementen is het behoud alleen gewaarborgd zolang ze nog hun oorspronkelijke (of eventueel een latere) functie behouden. Wanneer de poelen die functie verliezen ontstaat het gevaar dat ze verwaarloosd worden. Bij achterwege blijven van onderhoud zal een klein water, als het vrij ondiep is, al snel dichtgroeien en verlanden.  Een goed argument voor het behouden van poelen kan hun ecologische waarde zijn. Om de kleine wateren in stand te houden is regelmatig opschonen en uitbaggeren noodzakelijk, anders zal het water vroeger of later verlanden. Het opschonen is het verwijderen van planten, plantenresten en dergelijke. Bij het uitbaggeren wordt er bagger van de bodem verwijderd. Het is belangrijk dat dit niet te diep gebeurt. Het vrijkomende planten materiaal en de bagger wordt opgeladen en niet op de rand van het water gestort omdat dit ongewenste groei van ruigtekruiden tot gevolg zal hebben.