UniCom Oost

Groen

Verbod glyfosaat geldt niet op erven grondgebruikers

Verbod glyfosaat geldt niet op erven grondgebruikers

Met de publicatie in de staatscourant is deze week het verbod op het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen buiten de landbouw definitief. Opvallend is een op het laatste moment aangebrachte wijzigingen. Erven van grondgebruikers zijn uitgezonderd van het verbod.

Vanaf 1 april is het gebruik van onkruidbestrijdingsmiddelen op verhardingen volledig verboden. Buiten de verhardingen, dus in plantsoenen en ander openbaar groen gaat het verbod in op 1 november 2017. Uitzonderingen zijn er ook, bijvoorbeeld voor de ballastbedden van trein en trambanen inclusief de schouwpaden, campings en groepsaccommodaties, fabrieksterreinen waar open vuur gevaarlijk is en voor bestrijding van enkele woekerende onkruiden zoals duizendknoop, knolcyperus en Ambrosia.

Naast deze al bekende uitzonderingen is er dus op het laatste moment nog een extra vrijstelling in de regeling gebracht. Bedrijven die zelf gewassen telen, dus veehouders, akkerbouwers en tuinders mogen op hun eigen erf nog wel pleksgewijs onkruid bestrijden met glyfosaat. Daarmee houden zij dezelfde mogelijkheden als andere bewoners van het buitengebied die als particulier nog wel glyfosaat mogen blijven gebruiken. Gebruik van gewasbeschermingsmiddelen voor particulieren blijft namelijk uitgesloten van dit verbod. Bij hovenierswerk in particulieren tuintjes zal een eventuele chemische bestrijding van onkruid dus aan de eigenaar zelf overgelaten moeten worden.

Volgende artikel Hagen mulchen met een Volvo EW60E mobiele midikraan