Bel ons direct: 0570-503800

Mechanisatie

Mechanisatie

Tuin & Park

Tuin-en-park

Groen

Groen

Grond

Grond

Infra

Infra

Loonwerk

Loonwerk

zondag, 12 mei 2013 14:21

Herstel van wegbermen met de “Bermhersteller”.

Jaarlijks vinden er in Nederland rond 1400 “bermongelukken” plaats met ernstig letsel waarvan circa 200 dodelijke slachtoffers. Een deel van deze ongelukken zal te maken hebben met de vlakheid en het draagvermogen van de berm. Het belang van een goede kwaliteit van de bermen wordt dan ook algemeen onderkend en daarmee ook de noodzaak om beschadigde bermen te herstellen.

Het herstellen van bermen is echter niet gemakkelijk, de bekende methodes en machines kennen allen bepaalde nadelen hetgeen leidt tot hoge kosten en/of een onvoldoende veilige berm.

Voor een aantal problemen van de nu bekende methodes kunnen wij u een goede oplossing bieden. Met een nieuwe machine, de “Bermhersteller”, waarop in mei 2013 patent zal worden verleend, kunnen wij uw bermen op adequate wijze herstellen. Onze methode is door de uitvinder, Loonbedrijf Kleis, in gemeente De Wolden al uitgebreid toegepast met uitstekende resultaten. UniCom Oost en ByTheWay BV, houder van de octrooirechten, werken aan een exclusieve samenwerking voor het op deze wijze herstellen van bermen in de regio.

De belangrijkste kenmerken van onze nieuwe methode:

1.De graszode van verderop in de berm wordt op een beheerste wijze in kleinere stukken uiteengereten, naar de verlaging naast de wegrand getransporteerd en stevig aangedrukt.

 • Grond wordt rustig en beheerst verplaatst.
 • Geen externe toevoer materiaal waardoor geen versnelde verhoging van de berm met wateroverlast of extra afhaalkosten.
 • Ecologisch verantwoord, geen toevoeging van vreemd materiaal
 • Minder grond uit depot en minder grond naar depot, dus ook minder transport.
 • Herstel van de graszode start meteen doordat in het gehele bewerkte gebied levende graswortels aanwezig zijn.
 • Egaal vlakke berm => geen problemen bij het maaien.

2.Er wordt niet met ijzer in de grond gewerkt.

 • Nauwelijks of geen schade aan bomen, verkeersborden, lantaarnpalen e.d. en ook niet aan de “Bermhersteller”.
 • De berm kan tot direct naast bomen e.d. worden behandeld.
 • Geen schade aan het asfalt, klinkers, graskeien en dergelijke.
 • Onder de begroeiing geraakte objecten als brandputten worden zonder beschadiging schoongeveegd en teruggevonden.
 • Nauwkeurig regelbare graafdiepte, ook tot halverwege de graszode.

3.Bermhersteller is bevestigd aan de giek van een kraan.

 • Beperkte verkeershinder
 • Relatief snel
 • Weg blijft schoon

4.Werkt bewezen op meerdere soorten “bermgrond” zoals zand, zand met veen, veen, gebroken puin.

Kort samengevat: Hogere verkeersveiligheid tegen lagere kosten.

Deze mogelijkheid om tegen beperkte kosten de kwaliteit van de bermen beter te beheersen leidt ook tot lagere herstelkosten van het wegdek doordat afbrokkeling van de wegranden en verzakking van graskeien wordt tegengegaan. Ook zullen er minder klachten komen en incidenten plaatsvinden waar de wegbeheerder voor aansprakelijk gesteld kan worden.

Slotopmerkingen.

De afgelopen maanden is al veel ervaring opgedaan in De Wolden en zijn vele bermen op de revolutionaire wijze gerepareerd. Waar normaal gesproken grond aangevoerd moet worden van elders, wordt nu de bestaande berm met een rubberband losgefreesd. De band draait rond, de uiteengereten graszode vult het gat direct naast de weg, de wielen van de kraan drukken de grond stevig aan en de wortels groeien bij groeizaam weer vanzelf weer goed aan, zodat er weer een stevige vlakke berm ontstaat. We hebben op 24 april de bermhersteller uitgeprobeerd en zijn ook uitermate tevreden over de kwaliteit van het werk wat we met deze machine kunnen leveren en zullen deze methode van bermherstellen vanaf heden ook voor u kunnen uitvoeren.

Voor nadere informatie kunt u geheel vrijblijvend contact opnemen met ons bedrijf.

Media