UniCom Oost

Loonwerk

Grasland bekalken

Grasland bekalken

Heeft u al nagedacht over de bodemkwaliteit om in 2023 de maximale opbrengst van uw percelen te halen?

De bodem is de basis voor behalen van maximale opbrengsten. Naast o.a. het organische stof gehalte, een goed bodemleven is de juiste Ph waarde één van de belangrijkste voorwaarden om goede gewassen met maximale opbrengsten te kunnen telen. Vooral onder droge omstandigheden is een goede Ph nog van groot belang omdat een plant hierdoor de voedingsstoffen veel beter kan opnemen. Op zandgronden wordt een Ph van 5.6 of hoger als ideaal gezien.

 De herfst is een ideaal moment om, indien de Ph waarde te laag is, uw percelen te bekalken. Dit geldt voor bouwland maar niet te vergeten ook voor grasland. Vooral op grasland is het van belang dat er onder droge omstandigheden wordt bekalkt. Per keer 1000 tot maximaal 2000 kg per ha. Meestal moet er magnesiumarme kalk gebruikt worden omdat er met voer van buiten het bedrijf al genoeg magnesium het bedrijf inkomt. Neem voor meer info contact op met onze teeltadviseur Johan ten Boeke 06 54 922 413.

Vorige artikel Laatste maïs 2022 hakselen
Volgende artikel Organische stof is belangrijk voor een vruchtbare bodem.